e

Главни програм

Хасанагиница

10.10/ 20:00 /

Алабама

11.10 / 20:00 /

Сан о завичају

12.10 / 17:00 и 20:30/
представа се игра камерно

Наш разред

13.10 / 20:00 /

Било једном на Бријунима

15.10 / 20:00 /

Што на поду спаваш

16.10 / 20:00 /

Уображени болесник /
представа у част награђених

17.10 / 20:00 /