e

Glavni program

Hasanaginica

10.10 / 20:00 /

Alabama

11.10 / 20:00 /

San o zavičaju

12.10 / 17:00 i 20:30 /
predstava se igra kamerno

Naš razred

13.10 / 20:00 /

Bilo jednom na Brijunima

15.10 / 20:00 /

Što na podu spavaš

16.10 / 20:00 /

Uobraženi bolesnik /
predstava u čast nagrađenih

17.10 / 20:00 /