e

Glavni program

Živi pesak

7.10 / 20:00 /

Skupština

8.10 / 20:00 /

Jugoslavija, moja otadžbina

9.10 / 20:00 /

Pristanak

10.10 / 20:00 /

My Name is Goran Stefanovski

11.10 / 20:00 /

Predstava u čast nagrađenih
Boing-Boing

12.10 / 19:00 /

PROGRAMI SU PODLOŽNI PROMENAMA USLED SITUACIJE SA KOVIDOM 19