e

Prateći program

Tribina

8.10 / 12:00 / Mala scena

Međunarodni i regionalni pozorišni festivali u Srbiji - tradicija, izazovi, perspektiva

Predstavljanje izdanja Sterijinog pozorja

9. 10 / 18:00 / Mala scena

Javno čitanje drame

11. 10 /18:00/ Mala scena

Javno čitanje drame ``Tri slike starosti`` Željka Jovanovića

Učestvuju:
Jasmina Dimitrijević
Saša Pilipović
Ivan Vidosavljević

PROGRAMI SU PODLOŽNI PROMENAMA USLED SITUACIJE SA KOVIDOM 19