e

Prateći program

Izložba

8.10 – 1.11 / Foaje Knjaževsko-srpskog teatra / Kulturni centar UMMUS

Prvih 15 godina

Postavka izložbe plakata sa prethodnih izdanja Međunarodnog pozorišnog festivala Joakimfest (JoakimInterfest).

joakiminterfest-2006

Pozorište, dijalog, sećanje

9. 10 / 12:00 / Knjaževsko-srpski teatar

Doprinos i značaj “malih izdavača” u Srbiji –

pozorište i drama

Radni sto – nezavisna mikroizdavačka kuća – Bojana Denić, glavna i odgovorna urednica

Knjaževsko-srpski teatar – Izdavačka delatnost – Marko Misirača, reditelj

Sećanje

14. 10 /12:00/ Knjaževsko-srpski teatar

Sećanje na prof. dr Dragana Klaića (1950-2011)

Učestvuju:

Prof. dr Ivan Medenica – teatrolog, kritičar i umetnički direktor BITEF festivala, profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Nada Kokotović – rediteljka i koreografkinja- jedna od osnivača KPGT-a.

Video linkom će se u razgovor uključiti – prof. dr Milena Dragićević Šešić – profesorka Menadžmenta u kulturi i Teorije masovnih medija Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu i šef katedre UNESKO-a za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Razgovor moderira Branislava Ilić, dramaturškinja i dramska spisateljica

Dragan Klaić, istoričar pozorišta i kulturni analitičar.

Bio je stalni saradnik udruženja Felix Meritis u Amsterdamu i predavao kulturnu politiku i umetnost na univerzitetu u Lajdenu.

Studije dramaturgije završio je u Beogradu, a doktorirao istoriju pozorišta i kritiku drame na Jejl univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama. Radio je kao pozorišni kritičar i dramaturg, bio profesor na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i Univerzitetu u Amsterdamu, a gostujući profesor u Americi, Budimpešti i Bolonji, direktor Holandskog Pozorišnog Instituta od 1992. do 2001. godine, suosnivač evropskog pozorišnog časopisa Evromaske.

Njegove knjige i radovi objavljeni su u bivšoj Jugoslaviji pre 1991, ali i u Velikoj Britaniji, Americi, Holandiji  i Norveškoj. Bio je angažovan i kao urednik časopisa Pozorište (SAD) i član nekoliko savetodavnih odbora u Budimpešti, Briselu, Stokholmu i Hagu.

(preuzeto iz knjige Početi iznova, Dragan Klaić, Clio, 2016. Beograd)

dragan-klaic

PROGRAMI SU PODLOŽNI PROMENAMA USLED SITUACIJE SA KOVIDOM 19