e

Tjaša Mislej

Scenarista

16. Joakimfest:

Biografija

Tjaša Mislej etablirala se kao dramaturg koji secira malog čoveka u nemilosrdnom točku kapitalizma. Diplomirala je komparativnu književnost i filozofiju. Nastavila je studije na drugom stepenu slovenistike i paralelno na Akademiji za pozorište, radio, film i televiziju, smer praktična dramaturgija i dramaturgija.

Nekoliko godina radila je kao mentor omladinskih dramskih grupa (Zorana, Oksimoron). Od 2014. godine piše članke za pozorišne časopise (SNG Drama Ljubljana, SLG Celje i Prešernovo pozorište Kranj). Nekoliko puta je bila asistent dramaturgije u SNG Drama Ljubljana i u PG Kranj (2014–2016). 2014. dobila je Nagradu mladog dramskog pisca za dramu Panj (2014) na Nedelji slovenačke drame. Njena drama Zarja u Svitu izabrana je na konkursu JSKD i štampana u zbirci Spetka (2014). Drame Panj i Zarja i Svit čitane su u SNG Drama Ljubljana (2014. i 2016.). Košnica je krštena 2015. u KD Kamnik, a Skladište u Mini teatru (2018.) u okviru festivala Vzkrik. Kao dramaturg i koautor teksta, učestvovala je u predstavi Satiriconiada (GT22, 2018).

Redovno pohađa obuke i radionice iz oblasti dramskog pisanja. Godine 2019. pridružila se radionicama u okviru udruženja KUD Krik, koje svake godine organizuje festival dramskog pisca Vzkrik. Radi i kao pedagoški radnik u okviru projekta Izazovi međukulturne koegzistencije koji se bavi integracijom učenika imigranata i njihovih porodica u lokalnu sredinu.

U aprilu 2020. godine, u okviru 50. nedelje slovenačke drame za tekst Naše skladišče, Tjaša Mislej je dobila nagradu Slavko Grum za najbolji novi dramski tekst.

Kontakt: