e

Tim festivala

Joakimfest
Direktor festivala i Knjaževsko - srpskog teatra:

Mladen Knežević

Umetnička direktorka i selektorka 16. Joakimfesta:

Branislava Ilić

Lektorka:

Damjana Jovanović

Prateći program:

Branislava Ilić
Marko Misirača
Marija Soldatović

Organizacioni deo:

Izvršni producent:

M.Sc. Vojo Lučić

Odnosi s javnošću, marketing:

Jovana Perić

Web administrator i arhiva festivala:

Zoran Miljković

Tehnička koordinatorka:

Ana Kolbjanova

Bilten:

Urednik:

Zoran Mišić

Redakcija:

Branislava Ilić
Marija Soldatović
Divna Stojanov
Isidora Milosavljević
Bojan Tasić

Prelom:

Aleksandar Đoković

Foto i video:

Dragan Vučković

Vizuelni identitet:

Vizuelni identitet:

Branislava Ilić
Milena Vučković

Plakat:

Milena Vučković

Katalog festivala:

Urednica kataloga:

Branislava Ilić

Dizajn i prelom:

Milena Vučković

Prevod:

Boris Tiosavljević (eng/sr)
Nela Bebler (slo/sr)
Marko Misirača (mk/sr)

Tehnička podrška:

Šef tehnike:

Saša Đorđević

ekipa tehnike:

Vladan Brkić
Zoran Stevanović
Strahinja Đorđević
Marija Vujičić
Nenad Miloradović
Nikola Manić
Saša Radivojević
Ivan Filipović
Dobrica Andrić
Zoran Jokanović

Administrativno - pravni poslovi:

Svetlana Borković
Nadica Ognjanović

Računovodstveni poslovi:

Danijela Milenković
Snežana Nedeljković
Danijela Stević
Snežana Ristić